تغییر به حالت شب

تغییر به حالت روز

ظروف پخت غذا

ظروف پخت غذا

ظروف پخت غذا و آَشپزی، ظروفی هستند که برای تهیه غذا، روی حرارت قرار میگیرند. مانند دیگ و قابلمه سنگی، ماهیتابه چدنی و دیگر ظروف چدنی نظیر ساج، قازن، استیک پز، پاتیل و قابلمه چدنی

دیگ سنگی ساده
قابلمه سنگی 1234

دیگ سنگی ساده

709,000 تومان

مشاهده
ماهیتابه چدنی مدل لبه بلند
ماهیتابه چدنی 5413

ماهیتابه چدنی مدل لبه بلند

859,000 تومان

مشاهده
تابه چدن کیفیت معمولی
ماهیتابه چدنی 1123

تابه چدن کیفیت معمولی

ناموجود

مشاهده