تغییر به حالت شب

تغییر به حالت روز

ابزار های آشپزی

ابزار های آشپزی

ابزار های ضروری که هنگام پخت پزمورد نیاز است. مانند هاون سنگی، آسیاب سنگی، سه پایه جهت آتش و طبیعت، زعفران دم کن و زعفران ساب

هاون سنگی
ابزار های آشپزی 5401

هاون سنگی

930,000 تومان

مشاهده
زعفران دم کن سنگی
ابزار های آشپزی 5301

زعفران دم کن سنگی

95,000 تومان

مشاهده
زعفران ساب سنگی
ابزار های آشپزی 5402

زعفران ساب سنگی

95,000 تومان

مشاهده
جا ادویه ای مدل آیلار
ابزار های آشپزی 1452

جا ادویه ای مدل آیلار

1,389,000 تومان

مشاهده