تغییر به حالت شب

تغییر به حالت روز

ساج چدنی

ساج چدنی

ساج نان‌ پزی از یک صفحه قوس دار به شکل دیسک ساخته‌شده است که جنس آن از چدن است. کاربردی ساده که با قرار دادن ساج بر روی حرارت می‌توانید اقدام به پختن نان کنید.