تغییر به حالت شب

تغییر به حالت روز

گریل چدن (استیک پز)

گریل چدن (استیک پز)

صفحه گریل مثل ماهیتابه چدنی برای سرخ کردن و پخت انواع غذا استفاده میشود که ویژگی های متنوعی دارند ، برای مثال در مدل هایی دو طرف صفحه گریل قابل استفاده است که یک طرف صاف و طرف دیگر شیار های مختلفی دارد و البته برای پخت تخصصی انواع گوشت و استیک این محصولات را به شما پیشنهاد میکنیم